Stillinger


Virksomhedens filosofi og værdier

Fagligt kompetente medarbejdere, som nyder at arbejde med tekniske produkter, danner basis for vores succes. Vi har etableret en adfærdskodeks i vores virksomhed for at sikre det bedst mulige samarbejde med hinanden: Vi fremmer en åben og fordomsfri kommunikation, løsningsorienteret adfærd og respektfuld omgang med hinanden. Vi lytter til vores medarbejdere: Vi tager ros og konstruktiv kritik fra medarbejdere på alle niveauer alvorligt og reagerer med passende foranstaltninger.

Værdier er vigtige for os — både professionelle, moralske og menneskelige. Vi ønsker at støtte vores eksisterende højtydende medarbejdere, mens vi samtidig overbeviser nye talenter om fordelene ved at være ansat i Elfa Distrelec.

Vækst skabt af vores medarbejdere

Vi ønsker at fortsætte vores vækst sammen med vores medarbejdere. For at nå dette mål, skal vi forstå vores kunder og kende deres behov. Vi tror på, at minimalt bureaukrati og en hurtig beslutningstagning danner basis for høj kvalitet, punktlig levering og den bedst mulige service. Vi påtager os ansvaret for vores resultater og er motiveret til at præstere. Vi påskønner og fremmer ethvert bidrag til virksomhedens succes.

Respektfuld omgang med ressourcerne

Vi optimerer kontinuerligt vores processer, produkter og serviceydelser. Økonomisk brug af råmaterialer i alle arbejdsprocesser og bæredygtig brug af naturlige ressourser udgør grundlaget for vores arbejde.

Respektfuld samarbejde og omgang med hinanden er også en essentiel del af Distrelec-gruppens filosofi. Vi holder sammen som et team samtidig med, at vi hver dag tager imod nye udfordringer. Vores virksomhedskultur er kendetegnet ved åbenhed over for konstruktiv kritik, vores søgen efter de bedst mulig løsninger og ved, at vi undgår gensidige bebrejdelser.