Laboratoriestrømforsyninger, strømkilder og belastninger